هدف سایت

 

هدف از ایجاد این سایت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره یکی از شهداء جنگ تحمیلی است که با خون خود نهال انقلاب را آبیاری نمودند.

یاد تمامی شهدا گرامی


http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Gol/

شهید اوجان

معرفی شهید

شهدا شمع محفل بشریتند.     امام خمینی (ره)

http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Site/

http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Gol/02.gif

http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Site/

http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Gol/02.gif

http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Gol/02.gif

معرفی شهید