اعجاز قرآن در عصر کامپیوتر

بزرگترین معجزه­ی آخرین فرستاده خدا، محمّد مصطفی (ص) در سرزمینی نازل شد که کمترین سابقه در زمینه تمدّن، علم و تکنولوژی را دارا بود. متقاعد کردن اعراب آن زمان بر این واقعیت که قرآن سخن پروردگار بوده و حضرت محمّد (ص) هیچ دخالتی در متن و محتوای آن نداشته و فقط واسطه نزول آن از طرف خداوند برای مردم می­باشد؛ کار سهلی بود. ولی امروزه با وجود پیشرفت­های علمی از یک طرف، و افکار و عقایدی که فطرت انسانی بشر را به گمراهی می­کشاند، دلایل و مستنداتی لازم است که برای مردم این زمانه پذیرفتنی باشد و البته این امر توسط خداوند پیش بینی و در قرآن قرار داده شده است و به تناسب علم و فهم مردم هر زمان، رمزی از رموز قرآن آشکار شده تا حقّانیت کلام الهی تائید گردد.

با وجود تضمین صحت و بلاغت قرآن، گروهی اشاره به اشکالاتی می­کنند که ظاهراً در قرآن وجود دارد. از آن جمله است:

- تناقض معنا در یک آیه

- بکار بردن لفظ غیر معمول

- وجود غلط املائی در قرآن

موضوعی که در ذیل آمده دلیل محکمی در زمینه اثبات حقّانیت قرآن در عصر تکنولوژی بوده و با استفاده از کامپیوتر و امکان شمارش حروف و کلمات قرآن با سرعت بسیار بالا، به تمام اشکالات و ابهامات پاسخ داده می شود.

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/