امن ترین محل هنگام وقوع زلزله

امن ترین محل هنگام وقوع زلزله

امن ترین محل هنگام وقوع زلزله

http://shahid-ojan.ir/files/Pic/Gol/

تو مدرسه به بچه ها یاد دادیم در زمان زلزله به محل امن پناه ببرن.

تو سفر به کرمانشاه به این نتیجه رسیدم که در شرایط بحرانی و زلزله این آموزش ها کاربرد چندانی نداره.

وقتی وقت وقوع زلزله شب باشه و همه جا تاریک بشه ...

وقتی قدرت زلزله آنقدر زیاد باشه که مردهای تنومند را مثل پر کاه به در و دیوار بکوبه ...

اونوقت محل امن کجا می تونه باشه ...

وقتی فهیمه ی چهارده ساله میگفت :فقط خدا را صدا می زدم و مادرم را با تمام توانم به دوش کشیدم و به حیاط بردم.

وقتی مردِ چهل ساله ی روستایی به پهنای صورت اشک می ریخت و می گفت: صدای خدا خدای همسرم را تا آخرین لحظه از زیر آوار شنیدم و تلاشم برای نجاتش به جایی نرسید.

فهمیدم که نمی شه تا وقتی تو نخواهی.

ناخود آگاه به زمانی فکر کردم که تمام دنیا نا امن شده و من ناتوان تر از همیشه ...

به زمانی که سقف ِ بالای سرم بزرگ ترین کابوسم باشه ...

به زمانی که توان و اختیاری برای پناه بردن به محل امن نداشته باشم ...

به زمانی که تمام آموزه ها و استانداردهای زندگی که تا به حال آموختم پشیزی ارزش نداشته باشه و به کارم نیاد ...

اون زمان

اون وقت

اون لحظه

فقط تو فریاد رس منی.

« یا غیاث المستغیثین »

من فراموش کرده بودم که به هر حال در آغوش توأم.

چه درین دنیا باشم چه نباشم.

فراموش کرده بودم که این دنیا همیشگی نیست.

فراموش کرده بودم هرقصه ای یه روز به آخر می رسه

و چه خوب که قصه ی زندگیمون قشنگ به آخر برسه.

یادم باشه اگر عمری بود

و باز سر کلاس رفتم

به بچه ها بگم که فراموش کردم مهمترین محل امن را بهشون یاد بدم.

بهشون بگم که بهترین محل امن

آغوش توست

خدای من.

پنج شنبه - سی ام آذرِ نود و شش - مریم طبیبی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...